Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam tổng hợp từ nhiều nguồn, Mục vụ Truyền Thông dịch thuật và thực hiện đồ họa ở phiên bản tiếng Việt. Ngoài ra chúng tôi cũng có sáng tạo một số tài liệu khác.

Tất cả nội dung đăng trên website này được Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam cung cấp miễn phí cho quý vị. Quý vị và các bạn được phép dùng cho việc nghiên cứu, học Kinh Thánh & trình chiếu tại nhóm nhỏ, công ty, trường học, nhà thờ…

Xin vui lòng không đăng tải lại tài liệu của chúng tôi lên website khác khi chưa được sự đồng ý từ Hội Thánh Tin Lành Giao Ước Việt Nam. Bên cạnh đó, vui lòng không được dùng cho mục đích thương mại bao gồm quảng cáo, in sách, hay bất kỳ hình thức nào tạo ra lợi nhuận.

Xin vui lòng truy cập vào đây để dâng hiến cho Mục vụ Truyền thông để họ có chi phí tiếp tục duy trì trang web này. Xin ghi rõ nội dung chuyển khoản: Dâng hiến cho MV Truyền Thông

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây, hoặc gọi điện Hotline: +84904.487.780 (Thiên Lộc)

Nếu cuốn sách của bạn sản xuất ra để cung cấp miễn phí, không tạo ra lợi nhuận thì bạn có thể sử dụng mà không cần xin phép chúng tôi. Các bạn cần ghi rõ nguồn bản quyền, đơn vị dịch thuật & làm đồ họa.

Nếu cuốn sách của bạn bán ra như là sản phẩm thương mại xin vui lòng không sử dụng tài liệu trên website này, hoặc liên hệ để Mục vụ Truyền thông sáng tạo riêng một phiên bản thương mại cho các bạn.