Đọc sáu thể loại chính trong Kinh Thánh

Bấm vào hình để xem kích thước lớn TẢI VỀ PDF Ngày phát hành: 28/03/2019 Ngày cập nhật: 28/03/2019 Dịch thuật: Thiên Lộc Hậu kỳ: Thiên Lộc Bản quyền: Crossway Được phép dùng cho việc nghiên cứu, học Kinh Thánh & trình chiếu tại nhóm nhỏ, công ty, trường học, nhà thờ… Không được dùng…

Các sách trong Kinh Thánh

Previous Next TẢI VỀ PDF – nền đen TẢI VỀ PDF – nền trắng TẢI VỀ PDF – trắng đen Ngày phát hành: 01/03/2019 Ngày cập nhật: 19/03/2019 Dịch thuật: Thiên Lộc Hậu kỳ: Thiên Lộc Bản quyền: Tim Challies Được phép dùng cho việc nghiên cứu, học Kinh Thánh & trình chiếu tại nhóm…